Versnel de energietransitie met congestiemanagement en energie-efficiëntie

Data van slimme meters privacy-veilig beschikbaar maken

Om de klimaatverandering te beperken, is er momenteel een transitie naar duurzame energie aan de gang. Het is een structurele verandering in levering en verbruik. Deze transitie biedt mogelijkheden voor bestaande organisaties én voor aanbieders van nieuwe diensten.

Ben je een energieleverancier, netbeheerder of onafhankelijke dienstenaanbieder (ODA)? Bijvoorbeeld een aanbieder van meetdiensten die gegevens over het gebruik van elektriciteit en gas distribueert? Dan behoor je tot de spelers die deel uitmaken van het smart grid. Dit slimme meet- en regelsysteem leidt energiepieken en -dalen in goede banen.

Vraag en aanbod niet in evenwicht

Door de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit snel toe. De groei van zon- en windenergie moet deze vraag opvangen maar door de enorme toename van deze duurzame vormen van energie raakt het stroomnet op steeds meer plekken vol. Vraag en aanbod zijn dus niet in balans wat leidt tot verstopping, oftewel congestie.

Voorspellende rekenmodellen

Met rekenmodellen krijg je inzicht in de energiebehoeften. De prestaties van zo’n voorspellend rekenmodel zijn echter sterk afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare data en de kwaliteit ervan. Het verzamelen van deze gegevens, bijvoorbeeld van slimme meters in huishoudens, is lastig. Het is privacygevoelige informatie. Juridisch (denk aan de GDPR/AVG) ben je aan handen en voeten gebonden.

Synthetische data en AI

Synthetische data in combinatie met AI biedt hier uitkomst. Maar wat is synthetische data? Het maakt het mogelijk om de waarde van persoonlijke gegevens te benutten zonder daarbij privacygevoelige informatie te gebruiken of te lekken. Laat ik een voorbeeld geven. Stel, je wilt een foto van een persoon op je website plaatsen. Hiervoor kun je niet zomaar een bestaand persoon gebruiken, omdat je dan zijn of haar privacy zou kunnen schenden. Wanneer je echter een synthetische gegenereerde foto gebruikt, kun je die wel privacy-veilig voor je website gebruiken. Zo’n foto heeft dezelfde karakteristieke eigenschappen en is vaak niet van echt te onderscheiden. Deze afbeelding is ook niet te herleiden naar een bestaand persoon. Zie de foto’s hieronder.

Welke foto’s zijn fake en welke zijn echt?

Deze foto’s zijn allemaal afkomstig van de site https://thispersondoesnotexist.com/

Toepassen op energieverbruik
Deze technologie kun je ook toepassen op energiegebruik afkomstig van slimme meters in huishoudens. Je kan er een synthetische variant van het verbruik van maken, die dezelfde eigenschappen en patronen bevat maar niet herleidbaar is tot een individuele aansluiting. Deze data kun je vervolgens gebruiken voor verschillende doeleinden zoals analyses of het trainen van machine learning modellen, waaronder het voorspellen van de energiebehoefte of het profileren van klanten.

Informatiemodellen voeden
Deze gegevens die je informatiemodellen voeden en trainen zijn volledig privacy-proof. Het resulterende datamodel kan niemand omkeren om er alsnog mensen mee te identificeren. Directe informatie is er niet. Hiermee voldoe je aan de strenge privacy-eisen van regulerende partijen als Energy Data Service Nederland (EDSN).

AI om resultaten uit je gegevens te halen
Met Artificial Intelligence (AI) kun je beproefde algoritmen gebruiken om echt nieuwe datasets te genereren. Zo’n dataset kun je veilig opslaan, bestuderen of zelfs conditioneren om what-if-scenario’s uit te werken. Een van de mogelijkheden is om met synthetische data de vraag naar energie beter te voorspellen door met variabelen rekening te houden zoals temperatuurverandering. Maar ook wat het effect zal zijn van een forse toename van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s. Of van een flinke toename van het aantal huishoudens dat een airconditioning of andere vorm van klimaatregeling heeft. Met het op AI gebaseerde platform van BlueGen.AI kun je nieuwe scenario’s genereren. Zo krijg je een beeld van oplossingen voordat er problemen ontstaan.

Datafabriek van de toekomst
Omdat synthetische gegevens flexibel en deelbaar zijn, kan het BlueGen.AI-platform er veel sneller bruikbare, en anonieme, resultaten uit afleiden dan uit een gangbare database. De informatie die je verzamelt, heeft waarde: zowel voor jezelf als voor anderen. Je eigen onderneming kan deze gegevens gebruiken om nieuwe producten en prijsniveaus te creëren. Samengestelde gegevens kun je aan klanten aanbieden die willen weten hoe ze hun middelen beter kunnen inzetten. Kortom: als energieleverancier, netbeheerder of onafhankelijke dienstenaanbieder (ODA) word je dé datafabriek van de toekomst.

Als het concept van synthetische data met behulp van AI nieuw voor je is, dan raad ik je aan om verder onderzoek te doen en ons te bellen of te mailen. Je zult er op zijn minst van op de hoogte moeten zijn, want synthetische data is here to stay.

Deel dit artikel: