Overheid

Inzichten op populatieniveau met gesynthetiseerde nationale gegevens

Betere overheidsdiensten

Overheden moeten begrijpen hoe burgers zich gedragen en hoe beleid het leven van mensen beïnvloedt. Behalve goed beleid eisen burgers ook betere overheidsdiensten. Goed ingezette gegevens kunnen beide doelen drastisch versnellen. Uitbreiding van het gebruik van gegevens door de overheid vergroot bij burgers echter de bezorgdheid over de privacy van het individu en de reikwijdte van de overheid.

Uitdagingen.

Gegevens binnen de overheid zijn decentraal opgeslagen. Voordat een afdeling gegevens met andere afdelingen uitwisselt, worden deze geanonimiseerd om de data veilig en privé te houden. Dit is een kostbaar en tijdrovend proces. Overheden beschikken over veel persoonsgegevens en andere uiterst privacygevoelige data. Deze mogen alleen zorgvuldig en volledig in overeenstemming met nationale en EU-privacywetgeving verwerkt worden.

... Gegevens binnen de overheid zijn decentraal opgeslagen

… Het anonimiseren van data is een kostbaar en tijdrovend proces

Use cases

Onderzoek naar overheidsbeleid

Snellere en betere onderzoeksresultaten

Overheden moeten begrijpen hoe beleid het dagelijks leven van mensen beïnvloedt. Hiervoor zijn veel gegevens nodig. Toenemend gebruik van data leidt echter tot meer bezorgdheid over de privacy. Synthetische gegevens vergemakkelijken het onderzoeksproces zonder de individuele privacy op te offeren. Met als resultaat: beter, sneller en meer beleidsrelevant onderzoek door academici, onderzoeksinstituten en overheidsafdelingen.

Bevolkingsonderzoek

Open data via nationale bureaus voor statistiek

Overheidsdepartementen hebben onderzoeksresultaten nodig om middelen optimaal in te zetten. Hiermee kunnen ze nagaan hoe hun beleid verschillende groepen in de samenleving beïnvloedt. Op basis daarvan weten ze of beleidswijzigingen of nieuw beleid nodig zijn. Als deze gegevens vrij beschikbaar zijn (open data) via nationale bureaus voor statistiek kunnen ook andere partijen, zoals scholen en universiteiten, deze statistieken gebruiken.

Software testen

Aanzienlijke versnelling van het testproces

Overheden hebben gegevens van vele afdelingen en departementen nodig om hun software te testen. ij het werken met gegevens van burgers is het essentieel dat dat privacyveilig plaatsvindt. Met synthetische datasets in hun productieomgeving kunnen overheden het testen aanzienlijk versnellen.

Epidemisch onderzoek

Effectievere en gepersonaliseerde behandelopties

In het geval van een epidemie is het van belang om snel te onderzoeken hoe een virus zich verspreid. Hetzelfde geldt voor de onderzoek naar de meest effectieve behandelopties. Met synthetische gegevens kan de gezondheidszorg meer inzichten verkrijgen en meer gepersonaliseerde zorg bieden. De gegevens kunnen bijvoorbeeld voorspellen welke patiënten een verhoogd risico lopen op herinfectie en heropname. Het gebruik van synthetische data garandeert dat deze onderzoeken aan alle privacywetten en -regels voldoen.